Nhận định xu hướng thị trường ngày 10/7/2021

Đậu tương tháng 9 (ZSEU21)

Xem thêm:

Nhận định xu hướng thị trường ngày 10/7/2021

Đậu tương tháng 9 (ZSEU21): Đậu tương tháng 9 kết phiên giảm mạnh về vùng giá 1328. Stoch đang cắt xuống, từ vùng trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là tín hiệu giảm giá trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 1333, cao hơn là 1353. Hỗ trợ đầu tiên là 1315, thấp hơn là 1294. Mọi người có thể canh bán khi đậu tương gãy vùng 1320. Mục tiêu có thể giảm về vùng 1294.

Khô đậu tương tháng 9 (ZMEU21)

Khô đậu tương

Khô đậu tương tháng 9 (ZMEU21): Khô đậu tương tháng 9 kết phiên giảm về vùng 358. Stoch đang cắt xuống từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là tín hiệu giảm giá trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 362, cao hơn là 366. Hỗ trợ đầu tiên là 356, thấp hơn là 351. Mọi người chờ khô đậu tương gãy vùng 356 rồi bán xuống.

Dầu đậu tương tháng 9 (ZLEU21)

Dau dau tuong

Dầu đậu tương tháng 9 (ZLEU21): Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên giảm nhẹ về vùng 59.95. Stoch đang cắt xuống, từ trên trung bình. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và ngay tại số xoay trục là tín hiệu lưỡng lự trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 61.21, cao hơn là 62.14. Hỗ trợ đầu tiên là 58.90, thấp hơn là 57.56. Mọi người quan sát thêm, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ngô tháng 9(ZCEU21)

Ngô

Ngô tháng 9(ZCEU21): Ngô tháng 9 đóng cửa giảm mạnh về vùng hỗ trợ 536. Stoch đang cắt xuống, ở sát vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là tín hiệu giảm giá trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 543, cao hơn là 556. Hỗ trợ đầu tiên là 536, thấp hơn là 517. Mọi đợi ngô gãy hẳn vùng 536 rồi bán xuống. Mục tiêu giảm về vùng 517.

Lúa mỳ Chicago tháng 9 (ZWAU21):

Lua My

Lúa mỳ Chicago tháng 9(ZWAU21): Lúa mỳ tháng 9 đóng cửa giảm mạnh về vùng 619. Stoch đang cắt xuống, ở sát vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong ngày hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 625, cao hơn là 632. Hỗ trợ đầu tiên là 618, thấp hơn là 607. Mọi người canh bán khi lúa mỳ gãy hẳn vùng hỗ trợ 618. Mục tiêu giảm về vùng giá 607.

Đường tháng 10 (SBEV21)

Duong

Đường tháng 10 (SBEV21): Đường tháng 10 đóng cửa giảm mạnh về  vùng giá 17.34. Stoch đang xuống, từ vùng quá mua. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 17.42, cao hơn là 17.72. Hỗ trợ đầu tiên là 17.09, thấp hơn là 16.76. Mọi người canh đường hồi về 17.42 rồi bán xuống. Mục tiêu giảm về 17.09.

Cà phê Robusta tháng 9 (LRCU21)

Ca phe

Cà phê Robusta tháng 9 (LRCU21) đóng cửa tạo nến doji tại vùng 1710. Stoch đang cắt lên, từ vùng trung bình. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo xu hướng tăng trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 1715, cao hơn là 1730. Trong khi hỗ trợ đầu tiên là 1697, thấp hơn là 1683. Mọi người canh cà phê hồi về vùng 1697 rồi mua lên. Mục tiêu tăng về vùng 1730.

Dầu cọ tháng 9 (MPOU21)

Dầu cọ

Dầu cọ tháng 9 (MPOU21):  Dầu cọ tháng 9 kết phiên giảm mạnh về vùng 3769. Stoch đang cắt xuống, trên vùng quá mua. Giá đóng cửa đảo chiều giảm dưới số xoay trục là tín hiệu giảm giá hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 3852, cao hơn là 3906. Hỗ trợ đầu tiên là 3726, thấp hơn là 3653. Dầu cọ sẽ nhảy gap giảm nhẹ sáng nay do giá dầu đậu giảm nhẹ đêm qua. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong, xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9 (CCEU21)

Ca cao

Ca cao tháng 9 (CCEU21): Ca cao tháng 9 kết phiên giảm mạnh về giá 2283. Stoch đang cắt xuống, trong vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Kháng cự đầu tiên là 2296, thấp hơn là 2316. Hỗ trợ đầu tiên là 2260, thấp hơn là 2247. Cacao có thể giảm về vùng giá 2260 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *